Home

Ajetul kursija vrijednost

Ajetul Kursija otpočinje s jednim od Lijepih Božijih Imena, te se završava spominjanjem Lijepoga Božijega Imena. Čitajući ovaj plemeniti ajet, čovjek saznaje da je uzvišeni Allah jedini Bog, Vječno živi, Koji svemu drugom postojanje daje, i On ujedno sve što je stvorio i obdržava, o njemu se brine. On sve zna, Njega ništa ne može umoriti. Stoga, sasvim logično, na kraju Ajetul Kursije dolazimo do zaključka da je iz svih ovih razloga uzvišeni Allah Sebe oslovio i. vrijednosti ajetul kursije-ajet pijadestala Prenosi se od Ubejja ibn Ka'ba da ga je Allahov Poslanik, s.a.v.s., upitao: Koji je najvažniji ajet u Allahovoj Knjizi?, a on je rekao: ‟Allah i Njegov Poslanik to najbolje znaju‟, ponovivši to više puta, a zatim je kazao: ‟Ajetul Kursija‟ On mu je rekao: ‟Čestitam na znanju, Ebu Munzire Vrijednost Učenja Kur'ana Učenje Kur'ana je poseban ibadet i zikr kojim se kod Uzvišenog Allaha postiže obilna nagrada. Stoga je dosta ajeta i hadisa.. Prva cjelina Ajetul Kursije glasi: Allah je, nema božanstva osim Njega الله لا اله إلا هو . Ovdje je izraženo osnovno svojstvo uzvišenoga Gospodara, svojstvo jedinosti ili tevhida. Cjelina počinje sa, kako se to kaže, vlastitim Božijim Imenom - Allah, a potom završava negiranjem svih drugih božanstava

Ajetul-Kursi, doslovno Ajet o Prijestolju, 255. ajet sure El-Bekare, jedan je od dužih kur'anskih ajeta, a i jedan od temeljnih koji govore o utočištu i zaštiti. Oni su poznati kao Ajatul-hifz. Ovaj ajet uči se na araom kao način čovjekovog prepuštanja Božijoj volji i brizi. Vrijednost ovog ajeta spominje se i u hadisima About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators. The greatest verse in Qur'an (Al-Baqara - 255

Husejn Čajlaković : Dovu Ajetul-kursiju je dobro učiti pred spavanje - YouTube. Husejn Čajlaković : Dovu Ajetul-kursiju je dobro učiti pred spavanje. Watch later. Share. Copy link. Info. Ajet koji ima posebnu vrijednost je 255. ajet i poznat je kao Ajetul-Kursi (arai: آية الكرسي), a stariji Bošnjaci ovaj ajet još pogrešno nazivaju i ćursi-dova - Ajetul - kursi. - Ima li nade za ljude

Islamski učenjaci smatraju da je 255. ajet sure El-Bekare, inače poznat kao Ajeti-Kursi ili Ajetul-Kursija, najveličanstveniji ajet u Kur'anu. Ajetul-Kursija ima 50 riječi, 185 harfova i u njemu se spominje pet Allahovih lijepih imena: Allah, El-Hajj, El-Qajjum, El-Alijj i El-Azim. Ovaj ajet pruža izvanrednu zaštitu od prokletog šejtana i njegovog djelovanja onome ko ga uči Vrijednost prvih 10 dana mjeseca zul-hidždžeta Znaj, brate i sestro da se vrijeme činjenje dobrih djela proteže tokom čitave godine, zbog toga zahvaljujemo Uzvišenom Allahu i Njega veličamo. Gotovo.. VRIJEDNOST SADAKE Sadaka donosi velike koristi, zavrijeđuje veliku nagradu i ima golem uticaj. Ona unosi radost u srce i davača i primaoca. Ibrahim, a.s, bi dijelio najbolje što je imao, pa mu.. Vrijednost sure El-Ihlas - Kul huvallahu ehad Uzvišeni Allah podario je ovom ummetu veliku blagodat, objavivši mu, između ostalih, suru El-Ihlas i podarivši da ova veoma kratka sura, u odnosu na.. Vrijednost sure Ihlas Sura El-Ihlas ima brojne vrijednosti, a neke od njih jesu sljedeće: Od Muaza b Enesa El Dzuhenija, r.a., prenosi se da je Poslanik, saws, rekao: Ko prouci Kul-huvallahu ehad..

Vrijednost i važnost noćnog namaza Prenosi se od Vehba ibn-Verda, da je rekao: Obavješteni smo da je Iblis došao Jahjau, a. s., i rekao mu: 'Hoćeš.. Tim povodom ćemo mi danas kratko govoriti o vrijednosti učenja Kur'ana, odnosno, o važnosti i vrijednosti učenja Ajetul-kursije, najboljeg ajeta u Kur'anu. Zašto ovaj ajet nosi ime Ajetul-kursija? Zato što je napisan na Kursiji. A Kursija je Allahovo, dž.š., prijestolje, koje svojom širinom obuhvata nebesa i zemlju AJETUL KURSIJA. DOVA - AJETUL KURSIJA: E'UZU BILLAHI MINESHEJ-TANIRRADZIM. BISMILLA-HIRRAHMA-NIRRAHIM. ALLAHU LA-ILAHE ILLA-HU, EL-HAJJUL-KAJUM. LA TE'HUZUHU SINETUN VE-LA NEVM. LEHU MA FISSEMAVATI VE MA FIL-ERD. MEN ZELLEZI JESHFE-U INDEHU ILLA BI IZNIH. J'ALEMU MA BEJNE EJDIHIM VE MA HELFEHUM

Sura El Kari'a - YouTube

Trideset i deveti hadis: Vrijednost Ajetul-Kursijje. By Put Sredine on 18 Januara, 2017. Prenosi se od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je rekao: Povjerio mi je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem čuvanje Sadekatul-fitra, pa mi je došla osoba (kradljivac) i počela krasti hranu, pa sam ga uhvatio i rekao mu: Sigurno ću te. Ajetul Kursija. September 28, 2016 · Kur'an i sunnet o konjima - vrijednosti i neki fikhski propisi. Kada bi bilo moguće napraviti globalnu anketu kojoj bi bio za cilj, saznati koja je životinja ljudima najomiljenija, gotovo smo sigurni da bi najveći broj ljudi odabrao konja. Ova plemenita životinja je oduvijek ljudima bila draga, zbog svoje ljepote i elegancije sa jedne strane, kao i. VRIJEDNOST DOVE JUNUSA A.S.Za vrijeme vladavine Omera ibn Hataba r.... Continue Reading. Ajetul Kursija. Today at 6:40 AM. Slika dana,sedmice,godine,života.. Ajetul Kursija. Today at 6:37 AM. English (US)· Español· Português (Brasil)· Français (France)· Deutsch. Privacy· Terms· Advertising· Ad Choices· Cookies· (Ky komentim i Ajetul-Kursij është marrë nga: Tefsir-e-Kebir vëll. 2, f. 576-585; përktheu në shqip: Samad Ahmed Ghori) Ajetul-Kursij; Surja 002 El-Bekare; Postimi i mëparshëm Dritë mbi dritë komentim mbresëlënës i ajetit të Kuranit. Postimi vijues Homeopatia, kurë që i përshtatet natyrës së njeriut. Përmbajtja. Ajetul-Kursij; Shqiptimi i Ajetul-Kursij; Përkthim i. Al-Baqara ili el-Bekare (Arai سورة البقرة) u doslovnom prijevodu na srohrvatski jezik znači Krava.Sura Al-Baqara je druga po redu i najduže poglavlje (sura) Kur'ana.Sadrži 286 Ajeta, a 282.Ajet je najduži ajet u Kur'anu i ima poseban naziv i posebnu vrijednost -Ajetul Kursija (Arai آية الكرسي).Ajeti se po objavi dijele na Mekanske i Medinske (Ajeti koji su.

Ajetul kursija - zadnja dva ajeta sure Bekara: vrijednosti

Dova koja sadrži dobro ovoga i budućeg svijeta / Vrijednost Ajetul-kursijje. Podijeli sa drugima i zaradi sevap: Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je za dovu: Allahumagfir li, verhamni vehdini ve afini, verzukni - (Gospodaru moj, oprosti mi, smiluj mi se, zaštiti me i orbi me) - rekao da sadrži dobro ovoga i budućeg svijeta. (Muslim) _____ Kaže Allahov. Download Ajetul Kursija. Type: PDF. Date: December 2019. Size: 135.7KB. Author: sadat Flamurtari. This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form Kaže Allahov Poslanik, alejhis-selam: Kad htjedneš leći u svoju postelju, prouči Ajetul-kursijju pa će ti Allah poslati meleka čuvara, i šejtan ti se neće približavati dok ne osvaneš. Hadis bilježi imam El-Buhari. Takodjer Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao je: Ko prouči Ajetul-kursijju nakon svakog. Ovaj hadis nam pojašnjava vrijednost učenja Ajetul-kursija, a to je ovaj ajet: Allah je, nema boga osim Njega, Živi i Samoopstojeći Održavatelj! Ne obuzima Ga ni drijemež ni san! Njegovo je ono što je na nebesima i na Zemlji! Ko se može pred Njim zauzimati bez Njegovog dopuštenja?! On zna šta je bilo prije i šta će biti poslije njih, a oni ne mogu obuhvatiti od Njegovoga znanja. Shejkhul Islam thotë në librin e tij El-Furkan: Nëse ti e lexon Ajetul-kursinë me sinqeritet lidhur me gjërat që t'i shkakton shejtani, atëherë ato gjëra do të asgjësohen, sepse teuhidi e largon shejtanin. Ngjashëm me këtë, thotë: Kur ta lexojë njeriu me sinqeritet Ajetul-kursinë në çështjet në të cilat kanë dorë shejtanët, ai (Ajetul-kursija)

(Ky komentim i Ajetul-Kursij është marrë nga: Tefsir-e-Kebir vëll. 2, f. 576-585; përktheu në shqip: Samad Ahmed Ghori) Ajetul-Kursij; Surja 002 El-Bekare; Postimi i mëparshëm Dritë mbi dritë komentim mbresëlënës i ajetit të Kuranit. Postimi vijues Homeopatia, kurë që i përshtatet natyrës së njeriut. Përmbajtja. Ajetul-Kursij; Shqiptimi i Ajetul-Kursij; Përkthim i. Ajetul Kursija (ajet 256) iz sure Al Bakara. Audio prijevodi . Kratki sadržaj Allah je - nema boga osim Njega - vječno živi, Samouzdržavani, Sveodržavajući. Ne obuzima Ga drijemež, niti san. Za Njega je što je na nebesima i na Zemlji. Ko je taj ko će posredovati kod Njega osim po Njegovom odobrenju? On zna šta je pred njima i šta je iza njih; a oni ne obuhvataju ništa od. Nakon Ajetul-kursije i pomenutog zikra (tesbiha, tahmida i tekbira) kog neki muslimani uče na prste desne ruke, a neki koristeći tespih, lijepo je proučiti i suru Ihlas, Felek i Nas, te reći: La ilahe illallahu vahdehu la šerike leh, lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli šej'in kadir. La havle vela kuvvete illa billah, la ilahe illallah. Vela ne'budu illa ijjahu. Ajetul Kursija. 94,270 likes · 8,450 talking about this. Allah je, nema božanstva osim Njega, Živog, Vječnog. Ne obuzima Ga ni drijemež ni san! Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na.. aquraninstitute.co. Ajetul Kursija. 93,387 likes · 6,677 talking about this. Allah je, nema božanstva osim Njega, Živog, Vječnog 1. Ajetul-Kursijj je najuzvišeniji ajet u Allahovoj Knjizi. 2. Dokaz vrednovanja pojedinih kur'anskih ajeta nad drugima. 3. Vrijednost govora o tevhidu-Allahovoj jednoći. 4. Potvrđivanje tevhida el-uluhijje. 5. Ime Allah je najveće Božije ime. 6. Sva Allahova imena govore o Allahu, Jednom i Jedinom

VRIJEDNOSTI AJETUL KURSIJE-AJET PIJADESTALA - Duhovni lije

Ajetul-Kursija, doslovno Ajet o Prijestolju, 255. ajet sure El-Bekare, jedan je od dužih kur'anskih ajeta, a i jedan od temeljnih koji govore o utočištu i zaštiti. Oni su poznati kao Ajatul-hifz (ajeti zaštite). Kad potpuno završimo neki namaz, lijepo je proučiti Salat i Temdžid, Ajetul-kursijj, tesbih i učiniti dovu. I ashabi. Ajetul kursija za zelju Ajetul Kursija - YouTub . Recituar nga shejhu i nderuar Mishary Al Afas ; Ajetul-Kursija, doslovno Ajet o Prijestolju, 255. ajet sure El-Bekare, jedan je od dužih kur'anskih ajeta, a i jedan od temeljnih koji govore o utočištu i zaštiti. Oni su poznati kao Ajatul-hifz (ajeti zaštite). Kad potpuno završimo neki namaz, lijepo je proučiti Salat i Temdžid, Ajetul. ajetul kursija:ajet pijedestala e'uzu billahi mineshej-tanirradzim bismillahirrahma-nirrahim allahu la-ilahe illa-hu, elhajjul-kajum. la te'huzuhu sinetun ve-la nevm. lehu ma fissemavati ve ma fil-erd. men zellezi jeshfe-u indehu illa bi iznih. j'alemu ma bejne ejdihim ve ma helfehum. ve la juhitune bi sej-in min ilmihi illa bi-ma sae. vesia kursijjuhussemavati ve-l-erda, ve-la je-uduhu.

Tesbih dova (Ajetul kursija) (Arabisht ,shqip) | Mjeksia

Ajetul Kursija - Vrijednost Učenja Kur'ana Učenje Kur'ana

Apr 16, 2021 - Explore bh vjesnik's board Namazi, dove, sure, hadisi, followed by 1005 people on Pinterest. See more ideas about doves, eid mubarak pic, message wallpaper Ajetul kursija - zadnja dva ajeta sure Bekara: vrijednosti . ajetul kursija dova tekst. pin. Ajetu-l-kursijj - YouTube Ajetu-l-kursijj: pin Zaštita od džina i sihira (kako se zaštiti i liječiti NIN Produkcija: pin. KUNUT DOVA - YouTube KUNUT DOVA: pin. Ayatul Kursi X 100 Times - YouTube Ayatul. Fjala kursi (katedër) që përdoret në këtë fjali në origjinal, është një fjalë që. Odgovorio je: Ajetul-Kursija: Allah, osim Koga drugog boga nema, živi je i Vječni Održavatelj! (Prenosi En-Nesa'i.) El-Buhari u svom Sahihu navodi od Ebu-Hurejrea da je rekao: - Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ovlastio me da čuvam zekat ramazana, pa mi je jednom došao neki čovjek i uzeo malo hrane. Uhvatio sam ga i rekao da ću to kazati Allahovom Poslaniku.

Ajetul kursi - YouTube. Ajetul kursi. pin. Tesbih dova (Ajetul kursija) (Arabisht ,shqip) | Mjeksia Islame. Kurani ajetul kursija. pin. Tespih Dova - YouTube. pin. prelijepo učenje Kur'ana ajetul kursija - YouTube Tag: ajetul kursija. Importance and Benefits of Ayatul kursi in the Noble Quran. quranmualim-March 20, 2021. 0. About CEO: Alasad Online Quran Tutor Latest Updates: Keep touch & Remain Active Categories. Academic and Education; Agricuture and Environment; Al Aula (1st Year) PDF درجہ اولی ; Al Khamesa (5th Year) PDF درجہ خامسہ; Al Rabia (4th Year) PDF درجہ رابعہ; Al S

Ajetul Kursija ZNAC

Ajetul-Kursija përmban dy të vërteta esenciale dhe bazike të Islamit, të cilat vërtetojnë Njëshmërinë e Zotit një - Allahut, si dhe forcojnë zemrat e atyre që E besojnë Atë me devotshmëri, duke i ruajtur ata nga çfarëdo lloj ndikimi të mosbesimit e dyshimit. E para, ky ajet përfshin dhjetë maksima, secila prej të cilave përmban një apo dy cilësi të Allahut xh.sh., q Ajetul-kursijja. Islamski učenjaci smatraju da je 255. ajet sure El-Bekare, inače poznat kao Ajeti-Kursi ili Ajetul-Kursija, najveličanstveniji ajet u Kur'anu.. Ajetul-Kursija ima 50 riječi, 185 harfova i u njemu se spominje pet Allahovih lijepih imena: Allah, El-Hajj (ŽIvi), El-Qajjum (Vječni), El-Alijj (Visoki) i El-Azim (Veliki).. Ai di çdo gjë që ka ndodhur përpara dhe çdo gjë që do të ndodhë pas njerëzve, kurse ata nuk mund të përvetësojnë asgjë nga Dituria e Tij, përveçse aq sa Ai dëshiron. Kursija e Tij shtrihet mbi qiejt dhe Tokën dhe Ai nuk e ka të rëndë t'i ruajë ato. Ai është i Larti, Madhështori! (Bekare, 255) Dobitë e ajetul-kursis ajetul kursija: e'uzu billahi mineshej-tanirradzim bismilla-hirrahma-nirrahim-allahu la-ilahe illa-hu, el-hajjul-kajum. la te'huzuhu sinetun ve-la nevm. lehu ma fissemavati ve ma fil-erd. men zellezi jeshfe-u indehu illa bi iznih. j'alemu ma bejne ejdihim ve ma helfehum. ve la juhitune bi sej-in min ilmihi illa bi-ma sae. vesia kursijju-hussemavati ve-erda, ve-la je-uduhu hif-zuhuma, ve huvel.

Ajetul-Kursi - Wikipedi

  1. Ajetul-Kursija, doslovno Ajet o Prijestolju, 255. ajet sure El-Bekare, jedan je od dužih kur'anskih ajeta, a i jedan od temeljnih koji govore o utočištu i zaštiti. Oni su poznati kao Ajatul-hifz (ajeti zaštite). Kad potpuno završimo neki namaz, lijepo je proučiti Salat i Temdžid, Ajetul-kursijj, tesbih i učiniti dovu. I ashabi su koristili tesbih. Muhammed, a.s., je ponekad.
  2. je pet Allahovih lijepih imena: Allah, El-Hajj, El-Qajjum, El-Alijj i El-Azim.Ovaj ajet pruža izvanrednu zaštitu od prokletog šejtana i njegovog djelovanja onome ko ga uči
  3. je pet Allahovih lijepih imena: Allah, El-Hajj, El-Qajjum, El-Alijj i El-Azim. Ovaj ajet pruža izvanrednu zaštitu od prokletog šejtana i njegovog djelovanja onome ko ga uči.Prenosi Ibni Mes'ud da je Poslanik, a.s., rekao: Ko prouči jedan harf iz Allahove knjige imat će za to sevap, a nagrada može biti i deseterostruka.

Ajetul-Kursija ka 50 fjalë, 185 shkronja dhe në të përmenden 5 prej emrave të bukur të Allahut: Allah, El-Hajj, El-Kajjum, El-Alijj dhe El-Adhim. Ky ajet, atij që e lexon, i siguron mbrojtje të jashtëzakonshme nga shejtani i mallkuar dhe nga veprimet e tij. Transmeton Ibn Mesudi (r.a.), se Pejgamberi (savs), ka thënë: Kush e lexon një harf nga libri i Allahut, për të do të. Ajetul-Kursija, doslovno Ajet o Prijestolju, 255 ajet sure El Bekare jedan je od dužih kur'anskih ajeta, a i jedan od temeljnih koji govore o utočištu i zaštiti. Oni su poznati kao Ayat al-hifz. Originalno arai اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ. Ajetul-Kursija ima 50 riječi, 185 harfova i u njemu se spominje pet Allahovih lijepih imena: Allah, El-Hajj, El-Qajjum, El-Alijj i El-Azim. Ovaj ajet pruža izvanrednu zaštitu od prokletog šejtana i njegovog djelovanja onome ko ga uči.Prenosi Ibni Mes'ud da je Poslanik, a.s., rekao: Ko prouči jedan harf iz Allahove knjige imat će za to sevap, a nagrada može biti i deseterostruka

ajetul kursija:ajet pijedestala e'uzu billahi mineshej-tanirradzim bismillahirrahma-nirrahim allahu la-ilahe illa-hu, Trideset i deveti hadis: Vrijednost Ajetul-Kursijje By Put Sredine on 18 Januara, 2017 Prenosi se od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je rekao: Povjerio mi je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem č uvanje Sadekatul-fitra, pa mi je do š la osoba (kradljivac) i po. Ajetul-Kursija ima 50 riječi, 185 harfova i u njemu se spominje pet Allahovih lijepih imena: Allah, El-Hajj, El-Qajjum, El-Alijj i El-Azim. Ovaj ajet pruža izvanrednu zaštitu od prokletog šejtana i njegovog djelovanja onome ko ga uči. Prenosi Ibni Mes'ud da je Poslanik, a.s., rekao: Ko prouči jedan harf iz Allahove knjige imat će za to sevap, a nagrada može biti i deseterostruka. Egal was du letztendlich zum Produkt Ajetul kursija sura wissen wolltest, erfährst du bei uns - sowie die genauesten Ajetul kursija sura Vergleiche. Um der instabilen Relevanz der Artikel gerecht zu werden, messen wir im Team eine Vielzahl von Eigenarten. Der Testsieger konnte im Ajetul kursija sura Test mit den anderen Vergleichsartikeln aufräumen. Kopfschmerzen Schwellungen | Cap / Maske. Unser Ajetul kursija sura Produkttest hat erkannt, dass das Gesamtresultat des analysierten Produktes unser Team außerordentlich überzeugen konnte. Außerdem der Preis ist im Bezug auf die gelieferten Qualitätsstufe absolut toll. Wer großen Suchaufwand bei der Untersuchungen vermeiden will, sollte sich an die Empfehlung von unserem Ajetul kursija sura Check halten. Ebenfalls Berichte von. Ajetul Kursija. 24. studenoga 2015. · Sarajevo, Bosna i Hercegovina ·. U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. A ko je čvrsto uz Allaha taj je već na Pravom putu. (Alu Imran, 101) Svi se čvrsto Allahovog užeta držite i nikako se ne razjedinjujte! Sjetite se Allahove blagodati prema vama, kada ste bili neprijatelji, pa je On ujedinio srca.

Ajetul-Kursija – ajet čijim učenjem stičemo 1850 sevapa i

Ajetul kursija sura - Unser Testsieger . Herzlich Willkommen hier bei uns. Die Betreiber dieses Portals haben uns dem Lebensziel angenommen, Produktpaletten unterschiedlichster Variante zu checken, sodass Sie einfach den Ajetul kursija sura ausfindig machen können, den Sie als Leser haben wollen. Um möglichst neutrale Ergebnisse präsentieren. Vrijednost Ajetul-Kursijje: za koju Allahov Poslanik, s Vrijednost sure El-Felek i En-Nas (El-Muavvizetejni): Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže da se čovjek ne može zaštititi od džinskih i šejtanskih zavođenja ničim boljim kao što se može zaštititi sa ove dvije sure. Također postoje hadisi koji govore od vrijednosti prve sure u Kur'anu, El-Fatihe, sure Jasin i tome slično. Ajetul Kursija. 95.835 všečkov · O tem govori 3.063 oseb. Allah je, nema božanstva osim Njega, Živog, Vječnog. Ne obuzima Ga ni drijemež ni san! Njegovo..

Ajetul Kursija 100x ze i mrekullueshem (tesbih dova

Ajetul Kursija. 18. april 2018. · Jutarnji i večernji zikr Naučimo sebe i svoju djecu jutarnjem i večernjem zikru na najjednostavniji način. Puštajte poslije sabaha i pred akšam i ponavljajte! Veoma lahko ulazi u uši i postaje zarazno! -----. Ajetul Kursija. 95,024 likes · 19,897 talking about this. Allah je, nema božanstva osim Njega, Živog, Vječnog. Ne obuzima Ga ni drijemež ni san! Njegovo.. Trideset i deveti hadis: Vrijednost Ajetul-Kursijje. Od Put Sredine Datum jan 18, 2017. Prenosi se od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je rekao: Povjerio mi je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem čuvanje Sadekatul-fitra, pa mi je došla osoba (kradljivac) i počela krasti hranu, pa sam ga uhvatio i rekao mu: Sigurno ću te. Shejkhul Islam thotë në librin e tij El-Furkan: Nëse ti e lexon Ajetul-kursinë me sinqeritet lidhur me gjërat që t'i shkakton shejtani, atëherë ato gjëra do të asgjësohen, sepse teuhidi e largon shejtanin. Ngjashëm me këtë, thotë: Kur ta lexojë njeriu me sinqeritet Ajetul-kursinë në çështjet në të cilat kanë dorë shejtanët, ai (Ajetul-kursija)

AJETUL-KURSIJA - Najuzvišeniji ajet u Kur'anu (Bosanski

Hus Thron (Seine Herrschaft und Authorität, ausübende Kraft, Rabb-Dasein) beinhaltet die Himmeln und die Erde. Es ist nicht schwer für Hu, diese in Schutz zu halten. Hu ist Aliy (der unbegrenzte Hohe-vom Nullpunkt (Quantum Physik) her- wo es keine Frequenzen mehr gibt) und Aziym (Besitzer grenzenloser Macht, Herr über alle Frequenzen. Mirë se vini! Hyni në llogarinë tuaj. Emri i përdoruesit tuaj. fjalëkalimi jua

Levha Ajetul-kursija, Novi Grad, 1.000 KM, Levha Ajetul-kursija Ručno radjena. Akril na platnu. Moguće narudžbe po želji! Za sve dodatne informacije javite se u pp Welcoming the month of Ramadan with body, soul, heart By: Shaikh Alhabib Ali Jifry July 8, 2013 In Arabic (باللغة العربية) Nouman Ali Khan | Shield of Honor January 27, 2012 In Br Nouman Ali Khan. Baba Ali o oholosti June 1, 2011 In Baba Ali. Post navigation. ← Nema trenutka na Zemlji bez ezana Uputa - hidajet 12-dio.

prvih deset ajeta sure el kehf sa prevodom na bosanski

Učenje Ajetul Kursije 100 puta-Šejh Mišari Rašid - YouTub

Ajet koji ima posebnu vrijednost je 255. ajet i poznat je kao Ajetul-Kursi Ajetul- Kursija nakon čega mu je Muhammed rekao: čestitam na znanju, Ebu-Munzire! Tako mi Onoga u čijoj ruci je moj život, on (Ajetul Kursija) ima jezik i usne koje veličaju Vladara kod Prijestolja (Arša)! Također pogledajte. Wikizvor ima izvorni tekst za: Kur'an: Wikicitati imaju citate vezane za: Kur'an. Levha (ajetul kursija), Novi Grad, 0 KM, 1. Ovaj korisnik čini dobro djelo i misli na druge kojima je ovaj artikal zaista potreban

Ajetul-kursija se završava riječima koje opisuju Svemogućeg Allaha: Ve Huvel-Alijjul-Azim (I On je Uzvišen i Veliki). Tim riječima nas Uzvišeni Allah poziva da razmislimo o Njegovoj uzvišenosti, a našoj malenkosti i poziva nas da učenjem Ajetul-kursije podignemo svoj ugled kod svoga Gospodara. Braćo draga AJETUL KURSIJA ZA SIGURNU VOŽNJU. Oprezan sam vozač, dvadesetak godina vozim bez ijedne saobraćajke. Poštujem i druge vozače na cesti, ne iživljavam se i nikome ne dokazujem ništa. Pri ulasku u auto uvijek proučim ajetul kursiju, omiljenu dovu. CITRUSNO VOĆE ZA DOBRU LINIJU. Nikad nisam imao prekomjernu težinu. Jedem češće puta na dan, manje obroke. Pijem dosta tečnosti, ne. El-Fatiha EL-HAMDU LILLAHI RABBI-L-ALEMIN. ER-RAHMANI-R-RAHIM. MALIKI JEVMI-D-DIN. IJJAKE NA`BUDU VE IJJAKE NESTEI`IN. IHDINE-S-SIRATA-L-MUSTEKIM. SIRATALLEZINE EN`AMTE ALEJHIM. GAJRI-L-MAGDUBI ALEJHIM VE LE-D-DALLIN. AMIN Prevod: Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, Sveopcem Dobrocinitelju, Milostivom, Vladaru Sudnjeg dana. Samo Tebe obozavamo i samo od Tebe pomoc molimo Ajetul Kursija është një ajet nga surja Bekare. Shkruhet : اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلاَّ. Përfitimet nga Ajetul Kursi. Ishte raportuar në një letër lokale në Rochdale, të një vajze të re e cila ishte përdhunuar në një rrugicë të errët në një mbrëmje. Në një mbrëmje tjetër, në kohë të njejtë, një vajzë e re Muslimane ishte duke shkuar në shtëpi pasi kishte kryer obligimet që kishte ne kolegj. Filloi të errësohet shumë shpejtë, ajo dëshironte të.

Ajetul Kursija. ١٨ نوفمبر VRIJEDNOST SADAKE. Sadaka donosi velike koristi, zavrijeđuje veliku nagradu i ima golem uticaj. Ona unosi radost u srce i davača i primaoca. Ibrahim, a.s, bi dijelio najbolje što je imao, pa mu je neko rekao kako bi i malo manje bilo dovoljno, a on je odgovorio: «Kako ću od Allaha tražiti najbolje i najvrijednije sa onim što je kod mene najgore i. OVAJ HADIS JE KAO AJETUL-KURSIJA U KUR'ANU | Šejh Abdurrezzak El-Bedr. 390 Views August 13, 2020 Video Adijan Saric. About author. Adijan Saric View all posts. Related articles. Aktuelno . December 16, 2017. Savjeti šejha Bin Baza (Allah mu se smilovao) Video. August 05, 2020. ATEIZAM PROPADA, JER NIJE PRIRODAN! Video. August 24, 2019. Je li vi samo sabah klanjate? - mr. Adnan Mrkonjić. Ajetul Kursija 100x ze i mrekullueshem (tesbih dova) Ajetul Kursija 100x ze i mrekullueshem (tesbih dova) (Visited 378 times, 3 visits today) Previous article. Next article. Pa nënë dhe i braktisur nga i ati, 15 vjeçari që banon në podrum të xhamisë kërkon vetëm një kasollë të vogël June 24, 2017. Me fat Fitër Bajrami nga Mjekësia Islame June 25, 2017. Shumë jam i vetmuar. SI.

Ajetul Kursija - Jutarnji i večernji zikr | FacebookPrelijepo učenje sure El-Bekare (2) - Mahir El - Muaiqely

Husejn Čajlaković : Dovu Ajetul-kursiju je dobro učiti

AJETUL-KURSIJA NA DESET KIRAETA. Share this: Twitter; Facebook; Lajkaj ovo: Lajk Učitavanje... Srodno. Format Video Objavljeno 24 Januara, 2014 Autor livedawa. Komentariši Poništi odgovor. Ovdje upišite vaš komentar... Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite: Email (neophodno) (Adresa neće nikada biti javno objavljena) Ime (neophodno) Web stranica. Scribd is the world's largest social reading and publishing site

Ajetul kursija znacenje - ajetul-kursi, doslovno ajet o

Ajetul-kursija - ajeti me leximin e të cilitfitojmë 1850 sevape dhe mbrojtjen prej shejtanit. Dijetarët islamë besojnë se ajeti 255, i sures el-Bekare, i njohur ndryshe si Ajetul-Kursija, është ajeti më madhështor në Kuran. Ajetul-Kursija ka 50 fjalë, 185 shkronja dhe në të përmenden 5 prej emrave të bukur të Allahut: Allah, El-Hajj, El-Kajjum, El-Alijj dhe El-Adhim. Ky ajet. Islamski učenjaci smatraju da je 255. ajet sure El-Bekare, inače poznat kao Ajeti-Kursi ili Ajetul-Kursija, najveličanstveniji ajet u Kur'anu. Ajetul-Kursija ima 50 riječi, 185 harfova i u njemu se spominje pet Allahovih lijepih imena: Allah, El-Hajj, El-Qajjum, El-Alijj i El-Azim. Ovaj ajet pruža izvanrednu zaštitu od prokletog šejtana i njegovog djelovanja onome ko ga uči. [

Ajetul-Kursija - ajet čijim učenjem stičemo 1850 sevapa i

Hafiz Burhan Šaban - Ajetul kursija. Hafiz Burhan Šaban nakon klanjanja Bajram namaza pred zajedničku dovu uči ajetul kursiju u Gazi Husrevbegovoj džamiji u Sarajevu 1. dana Ramazanskog bajrama/1. ševval 1430. hidž. god./20. septembar 2009. god. Ako reprodukcija ne počne uskoro, pokušajte s ponovnim pokretanjem uređaja Ajetul Kursija Shqip - YouTube Kura Ajetul-kursija; (El-Bekara, 255 ajet.) -''Allahu la ilahe illa Hu (Allah, pored Njega nema drugog boga).'' -''El-Hajjul-Kajjum. (Živi, Koji sve.. Muhammed a.s je rekao U Allahovoj knjizi ima osam ajeta koja su zaštita od uroka El-Fatiha o Ajetul-kursijja Muhammed a.s. je rekao Ko vidi nekog da je obolio, pa kaze El-hamdulillahi llezi afani mimma ibtelake Home / Tag: Ajetul Kursija. Tag Archives: Ajetul Kursija. Ajetul-kursija i namaska dova. Dove, Sure 94,720 Views. Ajetul-Kursija, doslovno Ajet o Prijestolju, Read More ». Izaberi kategoriju. Izaberi kategoriju Select Category Američke serije Penny Dreadful Argentinske serije Ljubav poslije ljubavi Australijske serije Mjesto koje.

Ajetul Kursija - Vrijednost prvih 10 dana mjeseca

Ajetul-Kursija shqip+arabisht,me shkronja shqip BISMIL-LAHIRR-RRAHMANIRR-RRAHIM. ALL-LLAHU LA ILAHE IL-LAHU EL-HAJ-JUL-KAJ-JUM, LATE?HUDHUHU SINETUN VE LA NEVM, LEHU MA FIS-SEMAVATI VE MA FIL-ERD, MEN DHEL-LEDHI JESHFEU INDEHU IL-LABI IDHNIHI, JA?LEMU MA BEJNE EJDEHIM VA MA HALFEHUM, VA LA JUHUTINE BI SHEJ-IN MIN ILMIHI IL-LA BIMA SHAE, VESIJA KURSIJ-JUHUS-SEMAVATI VEL ERDA , VA LA JEUDUHU. Tag Archives: Ajetul-Kursija. KO OVAJ AJET PROUČI POSLIJE NAMAZA, SAMO GA SMRT DIJELI OD DŽENNETA: 04/09/2020 Kur'an i Hadis, Vjerovanje (Akaid) Podijeli u ime Allaha! Od Ebu Umamme r.a. se prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s rekao: Onoga koji iza svakog propisanog namaza prouči Ajetu-l-kursiju ne dijeli od Dženneta ništa drugo osim smrti. (Taberani) *Ajetul-Kursija. Save Save AJETUL KURSIJA For Later. 0% 0% found this document useful, Mark this document as useful. 0% 0% found this document not useful, Mark this document as not useful. Embed. Share. Print. Download now. Jump to Page . You are on page 1 of 1. Search inside document . ALLAHU LA-ILAHE ILLA-HU, EL-HAJJUL-KAJUM. LA TE'HUZUHU SINETUN VE-LA NEUM. LEHU MA FISSEMAVATI VE MA FIL-E(A)RD. MEN ZELLEZI. Dova za ljubav, slogu, ljubavne probleme. Faruk. 21 rujna, 2020. 4 min read. Sreća u ljubavi kao i sreća na ovom dunjaluku u cjelini ne dolazi učenjem neke dove ukoliko nema pokornosti Allahu, slijeđenja Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i klonjenja grijeha. Pojašnjavajući nam put uspjeha, sreće i zadovoljstva Uzvišeni Allah kaže Ajetul-kursija se završava riječima koje opisuju Svemoguće biće: '' Ve Huvel-Alijjul-Azim (I On je Uzvišen i Veliki).'' Tim riječima nas Uzvišeni Allah poziva da razmislimo o Njegovoj uzvišenosti, a našoj malenkosti i poziva nas da učenjem Ajetul-kursije podignemo svoj ugled kod svoga Gospodara. Braćo draga! Ko bude učio Ajetul-kursiju iza namaza - samo će ga smrt dijeliti od.